OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávajícím se rozumí:

Soňa Fáberová, Domov a šikovné ruce

www.domovasikovneruce.cz

IČ 88278395, DIČ: CZ8155304993,

uvedená v živnostenském rejstříku pod číslem jednacím ZU/2011/1378/Ro/6, s místem podnikání: 569 82  Borová 225.

Před objednáním zboží z internetového obchodu (dále jen e-shop) www.domovasikovneruce.cz je zákazník povinen se seznámit s obchodními, dodacími a reklamačními podmínkami. Potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že si podmínky přečetl a souhlasí s nimi. Kupní smlouva vzniká na základě potvrzení závazné objednávky osobou starší 18-ti let prostřednictvím e-shopu www.domovasikovneruce.cz.

Nejsme plátci DPH. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.II. Platba a dodání zboží

Zboží je dodáno zákazníkovi prostřednictvím České pošty nebo přepravní společnosti PPL.

Možnosti platby jsou následující:

1. Bankovním převodem na účet  č. 670100-2209284883/6210. Pokud je zboží skladem, vyexpedujeme jej do 1 pracovního dne po přijetí Vaší platby.
V tomto případě si můžete vybrat z následujících způsobů dodání:

Česká pošta - Psaní do 2 kg, max. 50x35x5 cm: 57 Kč

Česká pošta - Doporučený balíček do 2 kg: 75 Kč

PPL (včetně křehkého): 99 Kč

Česká pošta - Balík na poštu: 100 Kč

Česká pošta - Cenný balík v ceně do 500 Kč: 110 Kč

Česká pošta - Balík do ruky: 115 Kč

Česká pošta - Křehký balík: 135 Kč

Udané ceny jsou uváděny s DPH a včetně balného a pojištění.


2. Dobírkou, která činí níže zmíněné ceny + 50 Kč příplatek.

 

3. Osobním odběrem v Borové na adrese provozovatele, v Poličce či Hlinsku.


Dodací lhůta je 1-14 pracovních dní.  Za případné nedostatky v poskytovaných službách přepravních společností neneseme zodpovědnost. Zboží na skladě expedujeme do 2 pracovních dní od přijetí objednávky u odeslání na dobírku a 1 pracovního dne od přijetí peněz na účet. U zboží, které musíme objednat u našich dodavatelů je expedice do 1 dne od naskladnění (doba naskladnění je u každého produktu uvedena).
Vyplňte správně údaje do registračního či objednávkového formuláře, ať Vám můžeme zboží včas a řádně doručit.

Vyhrazujeme si právo na změnu ceny produktů  v důsledku změny ceny u našich dodavatelů. Chceme taktéž upozornit, že fotografie u některých výrobků jsou ilustrační. Výrobky se mohou lišit v detailech, jako je tvar či barva. Jje tomu hlavně u ručních výrobků a u výrobků z přírodních materiálů.

 

- V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

- Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

- V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

- Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.III. Ochrana osobních údajů

Při registraci a potvrzení objednávky zákazník poskytuje souhlas ke zpracování poskytnutých údajů. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a poskytnutím třetím osobám. Toto se nevztahuje na poskytnutí údajů přepravním společnostem.


IV. Záruka a reklamace

Záruka na zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním výrobku, nesprávným používáním či skladováním výrobku. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Pro případ reklamace je kupující povinen uchovat doklad o koupi, zaplacení a dodání zboží.

Provozovatel e-shopu www.domovasikovneruce.cz stanovuje pro případ reklamace výrobních vad následující:V případě reklamace nás neprodleně kontaktujte na domovasikovneruce@seznam.cz. Do předmětu napište: „Reklamace a číslo faktury“.
Popište nám vadu zboží a pokud je to možné, vyfoťte ji a foto vložte do přílohy.
Na Vaši reklamaci odpovíme do 1 pracovního dne a doporučíme další postup.
Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení Vašeho sdělení a zboží, které odešlete doporučeně na adresu Soňa Fáberová, Domov a šikovné ruce, 569 82  Borová 225.V. Odstoupení od smlouvy


Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku z důvodu nemožnosti zajistit zboží řádně a včas. Bohužel u některých dodavatelů se může stát, že je zboží buď dočasně nebo nenávratně vyprodáno. O takové situaci je zákazník vyrozuměn neprodleně e-mailem či telefonicky. U platby předem jsou v takovém případě zákazníkovi vráceny peníze za objednané zboží v plné výši na jeho účet, a to do 14 pracovních dní od vyrozumění.

V souladu se zákonem č.367/2000 Sb. má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba.

V případě, že se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení následujících podmínek:

-neprodleně nás kontaktujte na domovasikovneruce@seznam.cz
-do e-mailu vepište: Předmět: Odstoupení od smlouvy a č.faktury

Obsah: jméno, adresa, kontakt, datum nákupu

Zboží musí být:
- nepoškozené

- nerozbalené, v případě, že bylo zabaleno ve speciálním obalu

- v původním obalu se všemi etiketami od výrobce

- s kompletním příslušenstvím se kterým bylo dodáno

- se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány

- vráceno v termínu, do 14 dní od převzetí zboží

- vrácené zboží odesílejte DOPORUČENĚ, nikoli na dobírku. Zásilky na dobírku budou nevyzvednuty a odeslány zákazníkovi zpět.Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží a náklady na doručení (částku zaplacenou na fakturu) zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady na přepravu vráceného zboží hradí kupující.

Pokud jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst.1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (např.poškozené zboží, neúplný obsah atd.). V případě nesplnění některé z podmínek nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

U produktů firmy DEDRA je nárok na vrácení peněz do 30-ti dnů od vystavení faktury. Výrobek musí obsahovat alespoň 80% původního obsahu, výrobky s kódem „DA“ musí být v originálním obalu a nepoužity.

 

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a provozovatelem, vyplývajícího z užívání portálu, je uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

 

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uživatel poprvé u provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku žádosti o vrácení uživatelského poplatku po platném odstoupení uživatele od smlouvy o užívání portálu bez udání důvodu dle čl. 2.1.7. těchto podmínek, pokud je provozovatel v prodlení s jejím vrácením).


VIII. Kontakt na provozovatele

 

Soňa Fáberová, Domov a šikovné ruce, 569 82  Borová 225, mobil: 721006486, e-mail: domovasikovneruce@seznam.cz

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků[JA1]

[JA1]Ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění…